A Campaña de Nadal "Comercio de Narón, en Nadal e Sempre" para a Promoción do Comercio de Narón 2013 ten como obxectivo atraer o consumo, e por tanto as vendas, cara a ou pequeno comercio local.

O momento escollido para a posta en marcha dá campaña coincide coa época do Nadal; época caracterizada por o aumento dás vendas en todolos sectores comerciais e a introdución á campaña de rebaixas.

A través de dita iniciativa preténdese dotar ao sector comercial de Narón dunha plataforma de impulso de vendas, que contribua a paliar a crise existente e atraer o consumo de toda a comarca, dando ao mesmo tempo a coñecer a gran variedade de oferta comercial presente no  municipio.

Mediante a posta en marcha desta campaña, o Concello de Narón promocionará a atención personalizada e de calidade que ofrece o comercio local e o compromiso entre comerciantes e cidadáns; pondo de manifesto as vantaxes do comercio de Narón para o consumidor, que se traducen en alta calidade, atención personalizada e compromiso de satisfacción; potenciando así, a fórmula Proximidade + Confianza.